07 de març, 2014

Dia Internacional de la Dona

El tema del Dia Internacional de

 la Dona 2014, commemorat

 anualment el 8 de març, és: 

“Igualdad para las mujeres:

 progreso para"tod@s

El Dia Internacional de la Dona,

 es va celebrar per primera

 vegada el 8 de març en 1975,

 Any Internacional de la Dona.

 Dos anys més tard, l’ONU, va

 adoptar una resolució proclamant

 un Dia de les Nacions Unides per

 als Drets de la Dona i la Pau

 Internacional, que els Estats

 Membres poden celebrar qualsevol dia de l’any seguint la

 seua tradició històrica i nacional.

El Dia Internacional de la Dona va sorgir

 de les activitats dels moviments obrers

 a finals del segle XX a Amèrica del Nord i Europa. Des de llavors, el Dia Internacional de la

 Dona ha adquirit una dimensió global per a les dones dels països desenrotllats i en

 desenrotllament per igual. El creixent moviment internacional de les dones, ha ajudat a

 fer que la seua commemoració oferisca l’oportunitat d’incrementar el suport als drets i la

 participació de les dones en les esferes política i econòmica.


El Dia Internacional de la Dona ha passat a ser un moment de reflexió sobre els progressos

 aconseguits, un cridat al canvi, i una celebració dels actes de valor i determinació

 presos per dones corrents que han tingut un paper extraordinari en la història dels seus

 països i les seues comunitats.